سالن زیبایی گلسار مشهد

ارایشگاه نونا رز مشهد

ارایشگاه نونا رز مشهد

خانم ها وظیفه دان و خانم نظری

09155007176

09156157176

مشهد . هاشمی 44 . فکوری 45 . بهاران 5


برچسب ها : , , , ,

سالن زیبایی لیان مشهد

سالن زیبایی لیان مشهد

خانم جعفر زاده

09156243502

09360619810

36035131

مشهد . چهار راه گلشهر . بلوار معلم . بلوار سید رضی . سید رضی 36 . نبش چهار راه اول

http://mezon-liza.loxblog.com/upload/m/mezon-liza/image/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/7.jpg


برچسب ها : , , , ,

آرایشگاه رز آبی مشهد

آرایشگاه رز آبی مشهد

خانم علیزاده

05138522804

09155026051

امام رضا 39 . بین چهار راه چهارم و پنجم

http://mezon-liza.loxblog.com/upload/m/mezon-liza/image/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/7.jpg


برچسب ها : , , , ,

سالن زیبایی رادینا مشهد

سالن زیبایی رادینا مشهد

خانم ارجمند

09357697366

مشهد . کوثر جنوبی 18 . بعد از چهار راه دوم . نرسیده به بن بست

http://mezon-liza.loxblog.com/upload/m/mezon-liza/image/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/7.jpg


برچسب ها : , , , ,

سالن زیبایی هلنا مشهد

سالن زیبایی هلنا مشهد

خانم تقاضایی و خانم نیک دوست

05138655433

09158130935

مشهد . صیاد 23 . نور 1 . پلاک 1

http://mezon-liza.loxblog.com/upload/m/mezon-liza/image/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/7.jpg


برچسب ها : , , , ,

آرایشگاه هلن مشهد

آرایشگاه هلن مشهد

خانم نمازی

09155248418

8224081

مشهد . بلوار وکیل آباد . خیابان پیروزی . میدان سلما . بلوار دلاوران . خیابان رهایی . بعد از چهار راه اول . پلاک 308

http://mezon-liza.loxblog.com/upload/m/mezon-liza/image/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/7.jpg


برچسب ها : , , ,

آرایشگاه قصر مریم مشهد

آرایشگاه قصر مریم مشهد

((18 سال سابقه کار))

09129389379

مشهد . امیر کبیر . نامجوی 13/2 . جهان آرای 2 . نبش امید 1

http://mezon-liza.loxblog.com/upload/m/mezon-liza/image/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/7.jpg

http://www.amazing.ir/wp-content/uploads/2014/02/Amazing-ir-makeup-face-2014-14.jpg

 


برچسب ها : , , , ,

سالن زیبایی سوگند آرا مشهد

سالن زیبایی سوگند آرا مشهد

خانم جهانگیر

09156223905

قاسم آباد . تقاطع امامی و حسابی . حسابی 45 . طبقه پایین مزون (8 سال سابقه)

http://mezon-liza.loxblog.com/upload/m/mezon-liza/image/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/7.jpg

http://files.namnak.com/users/zn/Images/mod/9403/15%20(7)_pics/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3.jpg


برچسب ها : , , , ,

سالن زیبایی رخ سازان مشهد

سالن زیبایی رخ سازان مشهد

خانم حسینی

09158240165

مشهد . هدایت 32 . انتها سمت راست . نبش موسوی و قوچانی 30/11 . پلاک 51

http://mezon-liza.loxblog.com/upload/m/mezon-liza/image/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/7.jpg

http://www.araas.ir/wp-content/uploads/2015/05/www.araas_.ir%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%85%D9%88-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-94-7.jpg


برچسب ها : , , , ,

سالن زیبایی قرمز مشهد

سالن زیبایی قرمز مشهد

خانم لطفی

09155050280

مشهد . صیاد شیرازی 2 . بعد از برج فیروزه . اولین میلان . سمت چپ

http://mezon-liza.loxblog.com/upload/m/mezon-liza/image/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/7.jpg

http://www.samatak.com/image/2014/12/3/wWw_LiteMode_iR_1147462858.jpg


برچسب ها : , , , ,